[Touch-point Referral] - Email

 05/01/2021  Đăng bởi: Biguns

Sau khi đã cài đặt xong 1 chiến dịch Referral, hệ thống sẽ sinh ra cho bạn 2 phương thức để người dùng truy cập chương trình: link dẫn đến chương trình (online) và Qrcode sử dụng ở cửa hàng offline.

Bây giờ chúng ta sẽ có các ngữ cảnh để chèn chiến dịch Referral marketing này vào và giúp khách hàng của chúng ta tăng doanh số! Let's go!

1. Website

1.1 - Chi tiết sản phẩm

<button type="button" onclick="window.open('[<https://m.me/299038867586718?ref=ref_1>](<https://m.me/299038867586718?ref=ref_1>)')" class="new-btn button dark btn-addtocart addtocart-modal">
Nhận mã giảm 40.000đ ngay
</button>

1.2 - Widget chatbox: Cài app HaraLoyalty

1.3 - Thank you Page

 • Vào mục Cấu Hình ⇒ Thanh Toán.

 • Code: Xong chèn đoạn code dưới hình vào phần này và bấm lưu.

  if( window.location.href.indexOf('checkout') != -1 && window.location.href.indexOf('thank_you') != -1 ) {
   var html = `
    <div class="content-new">
     <p>Click hoặc Scan Qrcode dưới đây để nhận ngay mã giảm giá 80,000đ cho đơn hàng tiếp theo!</p>
     <center>
      <a href="<https://m.me/299038867586718?ref=07d4a888_5fbc7880f76aeb0027b1baed>">
       <img src="<https://file.hstatic.net/1000329159/file/photo_2020-11-24_10-17-05_1fcce4d1e8de49fdae874e21f0a23097.jpg>" alt="qrcode"/>
      </a>
     </center>
    </div>
   `;
   if ($('.content-new').length == 0){
    $('.order-summary.order-summary-is-collapsed').append(html);
   }
  }
  
  .content-new {
  	border: 2px dashed red;
  	padding: 20px;
  	color: #000;
  	font-size: 16px;
  	font-weight: bold;
  	text-align: center;
  }
  .content-new img {
  	margin: 20px 00 0;
  	width: 130px;
  }
  
 • Kết quả như hình:

 • Email trong cấu hình thông báo: chèn code vào 4 template gồm Cảm ơn khi mua hàng tại cửa hàng, Xác nhận thanh toán, Xác nhận đơn hàng và In Đơn hàng:

  <div style="text-align:center;">
  	<a style="display:inline-block" href="[<https://m.me/299038867586718?ref=07d4a888_5fbc7880f76aeb0027b1baed>](<https://m.me/299038867586718?ref=07d4a888_5fbc7880f76aeb0027b1baed>)">
  		<img style="width: 90px;" src="[<https://file.hstatic.net/1000329159/file/photo_2020-11-24_10-17-05_1fcce4d1e8de49fdae874e21f0a23097.jpg>](<https://file.hstatic.net/1000329159/file/photo_2020-11-24_10-17-05_1fcce4d1e8de49fdae874e21f0a23097.jpg>)" alt="qr code"/>
  	</a>
  	<p style="display:inline-block;margin:0 0 0 15px;">
  		Scan Qrcode và nhận ngay mã giảm giá 80,000đ cho đơn hàng tiếp theo.
  	</p>
  </div>
  

  Đối với template email Cám ơn thì chèn vào vị trí như hình

  Đối với email Xác nhận thanh toán và Xác nhận đơn hàng thì chèn vào vị trí như hình

  Đối với In đơn hàng sẽ hiển thị ở vị trí như hình

Trở thành chi nhánh

Enador

trên toàn quốc