CHỐNG COPY VÀ CLICK CHUỘT PHẢI TRÊN WEBSITE

 31/05/2019  Đăng bởi: Hoàng Hoàng

Để chống copy hoặc click chuột phải trên trang nào muốn thì dán đoạn code này vào:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('*').bind('cut copy paste contextmenu', function (e) {
    e.preventDefault();
})});
</script>

Ví dụ muốn chống copy tại trang sản phẩm thì vào products.liquid và thả đoạn code trên vào dòng cuối cùng.

Trở thành chi nhánh

Enador

trên toàn quốc